Výtah z metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace 2016