Včelařský kroužek při ZO Litoměřice

Vedoucí: přítel Sedláček, kroužek má 5 členů a jeden úl. Každý člen má zároveň čmeláčí úlek. Schůzky jsou každou středu v Rozmarýnu (Litoměřice), od 16:00 do 17:00.