PAIL Zdeněk

člen OO

telefon: 602 191 249

e-mail: zdenek.pail@seznam.cz

ZO Libochovice-místopředseda