Nařízení Státní veterinární správy (2012)

SVS/2586/2012-KVSU    mimořádná veterinární opatření k tlumení a prevenci nebezpečné nákazy varroázy včel