GELETIČ Radek

Nákazový referent OO

Telefon: 603 816 674

E-mail: zivotvcel@seznam.cz

ZO Lovosice-zdr.referent