Odkazy

Stránky ÚV Českého svazu včelařů, o.s., Praha - www.vcelarstvi.cz

Stránky Výzkumného ústavu včelařskéhio - www.beedol.cz/

Stránky Pracovní společnosti nástavkových včelařů - www.n-vcelari.cz

Stránky internetového monitoringu varroázy - www.varroamonitoring.cz

Stránky přítele Jana Jindry - ZO ČSV Roudnice - https://jjvcela.sweb.cz/

Stránky přítele Leoše Mately - matela.wz.cz

Stránky přítele Leoše Mately o nástavcích Langstroth - www.nastavky.cz

Stránky časopisu Moderní včelař - https://www.modernivcelar.eu/

Stránky přítele Emana Veselého "Fascinovaný včelař" - https://fcelar.blogspot.com/

Archiv původních stránek Fascinovaného včelaře - https://ovcsvpardubice.blog.cz/

Veřejná včelařská konference -  https://www.vcely.or.cz/konference.pl?type=brief