Léčení včelích nemocí a výsledky

V současné době je jedinou aktuální nebezpečnou nemocí našich včel varroáza. Je to parazitární onemocnění způsobené roztočem Varroa Destructor. Pro léčení včelstev (zabíjení roztočů) lze použít tři druhy metod.

  1. Použítí schválených jedů na bázi pyretroidů schváleným postupem = metodikou. Po loňském medobraní se jednalo o použití 2 ks Gabonových pásků na dobu 28 dní s umístěním mezi plodové plásty. Trojí ošetření přípravkem Varidol buď fumigací nebo aerosolem.
  2. Použití organických kyselin - kyselina mravenčí, schválenou aplikační technikou - FORMIDOL. Jeho použití není vázáno na žádná doporučení a je jen na chovateli, zda jej použije.
  3. Použití biologických postupů jako je tvorba oddělků, přerušování plodování, vyřezávání trubčího zavíčkovaného plodu, přesypání včelstva na mezistěny ...

Ostatní nemoci dospělých včely a plodu nejsou v našem okrese zatím diagnostikovány nebo jejich vliv nevytváří významné hlášené ekonomické škody. Vyšetřování vzorků měli na mor plodu se provádí povinně pouze u včelstev kočujících včelařů. Vzorky mrtvých včel na vyšetření nosematózy zasílají pouze uznaní chovatelé matek. Léčení nebo likvidace nemoci jako zvápenatění plodu jsou pouze v kompetenci chovatele např. rychlejší výměnou díla za mezistěny ev. výměnou matky.