Diskusní fóra

Léčení včelstev proti varroáze  

Jak dále zlepšit tyto webové stránky

Okresní včelařská konference 2010


Okresní včelařská konference 2010

Datum: 28.04.2010

Vložil: ing.Josef Schorm, CSc.

Titulek: příspěvek k okresní konferenci

Vážení přátelé,
dovolte, abych naše dnešní jednání pozdravil jménem Základní organizace ČSV Lovosice. V minulém roce jsme oslavili 75. výročí ustavení organizace českých včelařů v tomto městě. V současné době má naše organizace 42 členů, zazimovali jsme 343 včelstev.
Velikou pozornost věnujeme předepsanému ošetřování včelstev proti varroáze a myslím, že můžeme s klidným svědomím říci, že dosahujeme dobrých výsledků. Máme zkušené a obětavé fumigátory. Ošetřování včel je pro naše včelaře samozřejmostí. V minulém roce jsme zajistili komplexní vyšetření včelího moru u všech našich členů. Včely ale chováme ze všech organizací v našem okrese z hlediska životního prostředí v nejobtížnějších podmínkách.
V Lovosicích je velká chemická továrna, která rozšiřuje svoji výrobu. V nedalekých Čížkovicích je cementárna. Probíhá dostavba dálnice, zatím bez jakéhokoliv náznaku výstavby protihlukových bariér. Výsadba pásem stromů zachycujících prach je asi snem. Na silnici první třídy z Lovosic na Most houstne provoz mnohdy na neúnosnou míru. Auta na některých bezbariérových úsecích zabijí spoustu včel, obzvláště pokud kvete na přilehlém poli řepka. V tomto prostředí žijeme a s námi naše včely. Zdroje snůšky jsou u řady z nás omezené a závislé hlavně na tom, co zemědělci zasejí. Hlavním zdrojem snůšky jsou tedy monokultury. Pro ně, především pro řepku, jsou ale včely významným opylovačem.
Nedomnívám se, že včela je zázračný tvor, který dokáže v ekologicky náročném prostředí produkovat med vysoké jakosti bez dopadu na svůj zdravotní stav. Jsem přesvědčen, že snižování kvality životního prostředí je faktorem, způsobujícím vyšší náchylnost včel k onemocnění včelími nemocemi. Stále mám před očima vlastní zkušenost z Prosmyk, kde v šedesátých letech minulého století včelařil můj otec. Po výstavbě nových provozů a rozšíření výroby v tehdejších Severočeských chemických závodech do jednoho roku jeho včely zahynuly. Zdá se mi , že zatímco je stále větší úsilí věnováno léčení včelích nemocí, o vlivu životního prostředí na jejich zdravotní stav se mluví málo. Nesouhlasím s tím, že je to objektivní stav, se kterým se musíme vyrovnat. Zde jsme se včelami na jedné lodi. Žádný jiný tvor, poskytující lidem užitek, nežije v tak těsném kontaktu s přírodou, jako včela. V době, kdy se u lidí otevřeně mluví o tom, že budou mít v důsledku zhoršujícího se životního prostředí problémy s vlastní reprodukcí a řada lidí se vrací k bio potravinám, bylinkám a někdy i k primitivnímu způsobu života, nemáme u včel zatím jinou možnost, než hledat nové chemické způsoby jejich léčení. Je to podle mne tak trochu vyhánění čerta ďáblem.
Jsme průmyslová země ve středu Evropy a musíme nést všechny důsledky tohoto faktu. Nic jiného nám asi nezbývá. Měli bychom ale jako včelaři hledat přirozené spojence, které vidím mezi mladými lidmi, studenty, vědci a
výzkumníky, kterým otázka životního prostředí není lhostejná a ne ustupovat tlaku různých lobby. Stačí se podívat například do čísla 5 Včelařství z roku 2007. Tam jsou na toto téma zajímavé příspěvky. Heslo by mohlo být : „Včela je indikátorem kvality životního prostředí“. Vím, že tento slogan již i na mezinárodní úrovni zaznívá, ale jaké jsou dosavadní výsledky? Pro Lovosicko je tato problematika určitě zásadního významu.
Musíme si přiznat, že se nám nedaří získávat dostatek dětí do včelařských kroužků a členská základna stárne. Levný med ze supermarketu řadě lidí stačí, což je navíc další rána životnímu prostředí. Poznávání souvislostí včelaření s problematikou životního prostředí by možná mladé lidi zaujalo a ke včelaření přivedlo. První, čím bychom ale podle mého názoru měli začít, je vyžadovat průběžné informace o stavu čistoty ovzduší a vody v našem regionu.
Internet nám pro sdílení takovýchto informací poskytuje velké možnosti. Otázkou je, zda jsou odpovídající měření prováděna. Měli bychom začít vytvářet tlak v této i jiných oblastech, týkajících se životního prostředí.
Ve druhém čísle letošního časopisu Včelařství je na straně 41 informace o tom, že ministr Šebesta ustavil Skupinu pro strategické otázky v zemědělství. Domnívám se, že otázka životního prostředí a zdravotního stavu včelstev v podmínkách České republiky je strategickou otázkou a měla by být prosazena. Její řešení totiž může pomoci najít odpovědi na řadu dalších otázek.
Vím, že s tímto problémem sami na okresní úrovni nepohneme. Můžeme ale dát impuls. Muselo by dojít k zapojení celostátních výzkumných institucí, vyšších odborných a vysokých škol. A proč ne? Jak prokazují různé příspěvky i v časopise Včelařství, řada pracovišť a odborníků se touto problematikou zabývá. Děje se to dostatečně koordinovaně? Dávám tento námět jako podnět k dalšímu rozpracování. Určitě se zde shodují zájmy velkovčelařů i malovčelařů, producentů včelích produktů i jejich uživatelů.
Ing. Josef Schorm, CSc
24.4.2010
ZO ČSV Lovosice

Odpovědět

—————

Léčení včelstev proti varroáze

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Jak dále zlepšit tyto webové stránky?

Datum: 09.02.2011

Vložil: Voříšek Karel

Titulek: pusto a prázdno

Aby na nich něco bylo

Odpovědět

—————

Datum: 21.02.2011

Vložil: Novák

Titulek: Re: pusto a prázdno

To jste si nevšiml, jak jsou aktuelní a narvané nejnovějšími událostmi???

Odpovědět

—————

Datum: 12.10.2011

Vložil: Novák

Titulek: Re: pusto a prázdno

Byl jsem na těchto stránkách před osmi měsíci. Za tu dobu nepřibyla ani čárečka!

Odpovědět

—————

Datum: 22.10.2011

Vložil: Honza Jindra

Titulek: Re: Re: pusto a prázdno

Hledám správná slova, jak bych odpověděl. Toto jsou stránky OO ČSV, které prezentují práci jejich členů a zveřejňují důležité dokumenty potřebné pro nižší články svazu v jeho působnosti. Těžko očekávat, že se zde dudou vyvěšovat informace běžně dostupné na jiných stránkách. Na druhou stranu, stránky netvoří jen jejich administrátor, ale také jejich čtenáři.
Pokud se vám zdá, že se zde letos nic nezměnilo, je to Váš názor, nikdo Vám ho nemůže vzít. Mění se tu ale věci podstatné: zápisy ze schůzí OO, rozšiřuje se seznam dokumentů a aktualizuje se termínovník úkolů.

Odpovědět

—————